Trauma en schaamte

Trauma en schaamteTrauma en schaamte

Reacties op schaamte zijn vaak gevoelens van woede, schuld en hopeloosheid, maar ook het omgekeerde: schaamteloosheid. Dat is te beschouwen als een overschreeuwen van schaamte, en daarmee een heel begrijpelijke reactie. Het kan dienen als een strategie om weer enige macht en controle te krijgen. Een voorbeeld kan zijn wanneer getraumatiseerde vrouwen of mannen in de prostitutie gaan. Ook hier is bewustwording en ervaren van keuzemogelijkheid een mogelijk doel.

Schaamte heeft te maken met wie je bent in de ogen van een belangrijke andere of een groep waar je bij wilt horen. Wanneer een voor jou belangrijk persoon je lange tijd heeft behandeld zonder respect, met verachting, als een waardeloos iemand, zul je deze houding verinnerlijken. Je zult je dan schamen voor wie je bent. Angst voor uitstoting uit het gezin of de groep waar je bij wilt horen – en van afhankelijk bent – maakt dat een kind of volwassene bereid is zich te vernederen en/of te onderwerpen om er maar bij te horen.

 

Leave a reply