Trauma en lichaam

trauma en lichaamTrauma en lichaam

Als je seksueel geweld/misbruik of lichamelijke mishandeling hebt meegemaakt, is het allereerst belangrijk dat je zelfgevoel wordt verstevigd. Als dat gegroeid is, en je meer op je vermogen vertrouwt je grenzen aan te kunnen geven, en geen schuldgevoel meer krijgt wanneer je iets anders wilt dan je partner, wanneer je je lichaam meer accepteert en het voelt als alléén van jou, dan ben je beter toegerust voor de omgang met anderen, ook op lichamelijk vlak.

In een relatie kunnen grenzen pas verschuiven wanneer er een veilige situatie is en beide partners het gevoel hebben geaccepteerd te worden. Als jij je in je relatie onveilig voelt – en (seksueel) geweld komt vaker voor in relaties dan vroeger gedacht werd – vraag je iets onmogelijks van jezelf wanneer je je (seksuele) relatie in je eentje wilt veranderen. Pas als je nee kunt zeggen zonder dat daar verwijten op volgen of voorkeuren kunt uitspreken zonder veroordeeld te worden. Durf je weer een stap verder.

Het lichaam geeft de herinneringen aan

Wij hebben niet alleen een geheugen in ons hoofd wat herinneringen voor ons bewaard. Er bestaat ook een lichaamsgeheugen dat traumatische ervaringen bewaart. Het kan zijn dat de misbruikervaring helemaal uit het bewustzijn is verdwenen, het lichaam laat merken dat er iets onopgelost is.
De scheiding die door de daad wordt aangebracht is dat we naast het overlevers-deel ook een bevroren getraumatiseerd deel in ons meedragen. De scheiding in ons kan erg zeer doen. Letterlijk kunnen sommige mensen aangeven waar de scheiding in hun lichaam loopt. 
Het kan lichamelijke klachten geven waarvan de oorzaak in de medische zorg niet gevonden wordt.

het lichaam tracht het verhaal te vertellen
Als je goed luistert naar je lichaam dan kun je het verhaal dat het wil vertellen waarnemen. Maar de reactie op pijn en gevoelspijn is meestal verdoving en afleiding zoeken.

signalen die het lichaam geeft: pijn, schrikken, vies voelen

schrikken bij aanraking

Plotselinge aanraking geeft een schrikreactie; aangeraakt worden door je partner is soms prettig, soms wil je lange tijd geen lichamelijk contact. Je komt dan in de aanrakingsparadox: je heb de behoefte om lichamelijk contact te voelen. Maar zodra de aanraking komt, verstijft je lichaam, voel je jezelf weggaan of agressie opkomen. Je wilt de ander van je afslaan. Soms kan zo voelbaar zijn dat de dader er als het ware er tussen schuift. Dan komt plotseling het ja-woord en geef je jezelf helemaal over. Het is nee of ja, maar er is niets tussenin.

Doordat je lichaam niet helemaal meer van jezelf is raak je het beheer kwijt. Het verfijnde grijze gebied, waarbij je steeds kan voelen of iets prettig is of niet, raakt defect door seksueel misbruik.

Leave a reply