Definitie van Trauma

stressreactiesDefinitie van Trauma

Hier kan je lezen wat de klachten en symptomen zijn die je kunt overhouden aan een traumatische ervaring. Na een eenmalig trauma, zoals het meemaken van een inbraak of winkeloverval, kan een (simpele) post-traumatische stressstoornis ontstaan. Bij herhaald en langdurig trauma,zoals (seksueel) misbruik of (emotionele, geestelijke of lichamelijke hierna afgekort tot G-E-L) mishandeling, vaak op jonge leeftijd, kun je een complexe posttraumatische stressstoornis krijgen. Wij vinden dat bijna alle ‘stoornissen’ zoals in de DSM vermeld staan te wijten zijn aan complex trauma. Hoe ernstiger de ‘stoornis’, hoe meer het complexe trauma verwaarloosd is. Alle ‘stoornissen’ zijn onder te verdelen in de biologie van de drie stressreacties, de drie V’s: Vluchten, vechten of verstarren (bevriezen).

Trauma’s uit het verleden bepalen je toekomst. ~ Positieve Nood

Leave a reply