Trauma

TraumaTrauma

Wat is een trauma?

In het leven komen we allerlei soorten stress tegen, klein en groot, variërend van je portemonnee verliezen tot het overlijden van iemand van wie je houdt. Toch worden niet al deze ervaringen beschouwd als een echt trauma, hoewel ze wel stressvol zijn en in de spreektaal ‘traumatische’ worden genoemd. Echt trauma, in de technische zin van het woord, verwijst naar situaties die intense angst, afschuw, hulpeloosheid of machteloosheid oproepen. In een echte traumatische situatie ben je bang dat je gewond raakt of gedood zult worden, of dat een ander gewond of gedood wordt of dat er iets heel ergs gebeurt. Voorbeelden daarvan zijn geweld in oorlogstijd, een natuurramp, verkeersongeluk, seksueel misbruik of lichamelijke mishandeling. Overigens kan misbruik, en ook mishandeling, weer sterk in ernst verschillen en niet alle misbruik of mishandeling is echt traumatisch. Als je bijvoorbeeld één keer op het schoolplein in elkaar geslagen bent maar daarna goed thuis of op school bent opgevangen dan hoeft dit niet traumatisch te zijn. Herhaaldelijk (seksueel) misbruik of mishandeling, vaak als kind, is bijna altijd complex traumatisch omdat het het je innerlijk verscheurd.

Je kan het zien als een gitaar waarbij de snaren zijn doorgeknipt. Je verstand raakt gescheiden van je gevoel en je lichaam. Je raakt dysharmonisch.

Door het (seksueel) misbruik of mishandeling ontstaat een fatale combinatie van gespletenheid in de persoonlijkheid van het kind, met een barrière die ontstaat tussen het hoofd en het lichaam. Het is de schade die zo waarneembaar is in de rest van het leven. Omdat het herhaaldelijk trauma een verlammend, afsluitend, blokkerend, machteloos makend en benauwend effect heeft op je hele zijn.

Trauma’s uit het verleden bepalen je toekomst.
~ Positieve Nood

Leave a reply