Psychiatrie

freudPsychiatrie en Freud

Wij wijzen de geldigheid van de psychoanalytische theorie en praktijk van Freud radicaal af, omdat de klassieke psychoanalyse naar onze mening de toegang belet tot de ware oorzaken van traumatische herinneringen uit de kindertijd en blokkeert hierdoor de verwerking van trauma’s. Deze trauma’s berusten niet op de fantasie, maar op feitelijke uitoefening van macht en lichamelijk, seksueel en geestelijk geweld van volwassenen.

Sigmund Freud

Sigmund Freud was de grondlegger van behandeling van psychiatrische consulten.Wij zijn tegenstanders van Freuds ideeën over de kinderlijke seksualiteit als bron van de neurose. Wij stellen dat herinneringen aan (seksueel) misbruik of (g-e-l) mishandeling niet een product zijn van de fantasie, voortkomend uit de eigen verlangens van de mens, zoals Freud stelt, maar dat (seksueel) misbruik en (g-e-l) mishandeling in de realiteit veel voorkomt en dat het een verwoestend effect heeft op het verdere leven van de mens. Het reële misbruik wordt stelselmatig genegeerd in Freud’s psychoanalytische theorie, wat leidt tot het verantwoordelijk stellen van de patiënt voor zijn eigen problemen en het buiten schot laten van degenen die het trauma werkelijk veroorzaakten.
diagnoses en medicatie. Dit is gelijk ook het kernprobleem van de psychiatrie.

Diagnose en medicatie

Mensen blijven hierdoor rondlopen als stempelkussens: met een heel scala aan diagnoses. Voor elke diagnose heeft de farmaceutische industrie wel een passende medicatie. Maar de klachten blijven. De klachten na (seksueel) misbruik of mishandeling verdwijnen nooit zonder de erkenning van het probleem. Medicatie is geen medicijn tegen de schade die trauma aanricht.

oedipuscomplex

Wij verwerpen de validiteit van Freuds drifttheorie, waaronder het Oedipuscomplex. Wanneer een mens de werkelijkheid verdraaien een grote wetenschappelijke stap noemt en een leer sticht die haar leerlingen steunt in hun blindheid, dan is dat geen particuliere aangelegenheid meer. Het is een misdaad tegen de belangen van de mensheid, ook al wordt het onbewust bedreven.

psychiatrie als geloof

Wij zien de psychiatrie als een geloof. Het geloof heeft al veel van de wereld vernietigd en wij vinden ook dat dit een soort geloof is waar wij absoluut geen geloof aan hechten dat dit de wereld helpt. Het heeft vaak als enige dienst dat diegene die het uitvoeren, te veel macht bezitten en een behoorlijke hoeveelheid geld op hun banksaldo vergaren.

Freud vs Jung

jungfotoJung ging meer uit van het logisch aspect van de volgorde; gedachten – gevoelens – gedrag. Door het onderbewustzijn van de mens te accepteren kan men heel worden. Het is ook geen wonder dat Freud en Jung elkaars rivalen zijn geworden. Freud ging meer uit van hiërarchie en oordelen en Jung ging meer uit gelijkwaardigheid en acceptatie. Waar ga jij liever van uit?

Leave a reply