Positieve Nood Methode

 

“Een behandeling die erop gericht is om de mens weer terug te brengen naar de natuurlijke staat van zijn.”

De Positieve Nood behandeling is een prachtige behandeling om mensen te helpen om de oorzaak van hun klachten te achterhalen en bij de oorsprong te behandelen. Bij de Positieve Nood Methode gaan we er van uit dat de mens een totaliteit is van de diverse fysieke, emotionele en mentale lagen. Pas als al deze lagen zowel op bewust als onbewust niveau ‘geheeld’ en verbonden worden, zul je als mens in alle opzichten optimaal in je vel gaan zitten en van daar uit je maximale potentieel gaan bereiken. Dit geldt uiteraard voor zowel jong als oud.

Onverwerkte blokkades in één van de lagen, ongeacht of dit nu op fysiek of emotioneel niveau is, zullen op den duur altijd doorwerken naar de andere lagen en zo het algehele welbevinden en functioneren beïnvloeden.
Dat zal ervaren kunnen worden in lichamelijke klachten of moeheid, maar bijvoorbeeld ook op emotioneel niveau of in het problemen ondervinden bij het aangaan of onderhouden van relaties. Bij kinderen kan het zich regelmatig uiten in veel huilen of in ontwikkelingsstoornissen, in hyperactief gedrag, faalangst, éénkennigheid of in slecht slapen, om maar een paar voorbeelden te noemen.

Omdat in de Positieve Nood methode de mens als een geheel wordt beschouwd, is het voor ons in eerste instantie ook niet van belang of de oorzaak van de klachten van (overwegend) fysieke of emotionele aard is. Het gaat er om dat het zelfherstellend vermogen dusdanig gestimuleerd wordt, dat de innerlijke kracht van de cliënt wordt aangesproken en hij of zij vervolgens (weer) in staat is om de aanwezige blokkades van lichamelijke en/of emotionele aard te ‘overwinnen’.

Op die manier kan oude onverwerkte lading verwerkt worden, kunnen oude destructieve overtuigingen omgebogen worden tot positieve overtuigingen, kunnen oude patronen doorbroken worden, en kun je weer lekker in je vel gaan zitten.
Allerlei onverwerkte zaken van klein of groot belang, van fysieke of emotionele oorsprong kunnen op die manier op een gegeven moment en vaak geheel onbewust, een aanslag gaan betekenen op ons algehele welbevinden. We merken dat we niet meer lekker in ons vel zitten, fysieke of emotionele klachten hebben waar we maar geen vat op kunnen krijgen, we weten niet meer wat we precies willen in het leven of wie we zijn bijvoorbeeld.

Oftewel: Bewust of onbewust is de inwendige onverwerkte lading en spanning van ons innerlijk systeem zo groot geworden, dat onze innerlijke kracht niet meer voldoende kan doorkomen. Ont-spanning is op wat voor manier dan ook noodzakelijk geworden!

Drs. Rob Slootman, gz psycholoog en Tamara Janssen, neurofeedback trainer

Wat is Neurofeedback
Hersenactiviteit wordt gemeten in frequenties, ook wel hersengolven genoemd. Neurofeedback maakt gebruik van geavanceerde computertechnologie en software om deze activiteit via EEG-meting vast te stellen en positief te beïnvloeden. Dit gebeurt door de hersenen acute informatie (feedback) te geven op het moment dat in het hersengolfpatroon sprake is van onrust (turbulentie) en/of disbalans in bepaalde frequentiegebieden. De hierdoor veroorzaakte instabiliteit in het neurale netwerk houdt verband met het optreden van bepaalde klachten (bijvoorbeeld slecht slapen of je gespannen voelen). Door het geven van feedback wordt gebruik gemaakt van het zelf lerend vermogen van de hersenen om zichzelf naar aanleiding hiervan zo te reorganiseren dat een stabieler evenwicht wordt bereikt in het hersengolfpatroon. Nadat de hersenen een leer- en aanpassingsproces hebben doorgemaakt zullen de klachten hierdoor afnemen of zelfs geheel verdwijnen.

Succesratio

Uit clientreviews is gebleken dat Neurofeedback over de totale spreiding van klachten een gemiddelde succesratio van 70% tot 80% behaalt. Neurofeedback biedt vaak een oplossing voor klachten waarvoor men met andere methoden onvoldoende resultaat heeft bereikt of waarvoor men geen andere keus heeft dan een behandeling met medicijnen. De eerste wetenschappelijke onderzoeken met Neurofeedback in de VS dateren van de eind 60-er en de 70-er jaren. Baanbrekend werk is hierbij vooral verricht door dr. Barry Sterman (epilepsie en slaapstoornissen) en dr. Joel Lubar (aandacht- en concentratiestoornissen).

Hoe werkt Neurofeedback

Een gebrekkig functioneren van het centraal zenuwstelsel gaat gepaard met turbulentie ofwel instabiliteit in hersengolf frequentie gebieden. De software van NeurOptimal® detecteert turbulentie in de hersenactiviteit en informeert het centraal zenuwstelsel hierover.
Tijdens de neurofeedbacktrainingen krijgt het centraal zenuwstelsel informatie over wat het net daarvoor deed. Telkens wanneer disbalans of instabiliteit in het centraal zenuwstelsel optreedt, maakt een feedback stimulus de hersenen hierop attent.
We houden het brein als het ware een spiegel voor. En we spreken daarbij dezelfde wiskundige taal als die het brein gebruikt wanneer het met zichzelf communiceert. We attenderen het op turbulentie: “Kijk, dit is wat je doet. Hier loop je vast. Als je dit blijft doen werk je inefficiënt. Vind een andere weg”.
Meer precies: wanneer bepaalde tijd-frequentiegebieden turbulentie of instabiliteit vertonen, volgt er een onderbreking in geluid en beeld. Deze precies getimede pauzes tijdens de neurofeedback trainingen vormen de sleutel in het leerproces. Onze hersenen zijn bijzonder goed in staat om patronen te ontdekken. De onderbrekingen in geluid en beeld geven het brein precies de informatie die het nodig heeft om zich te reorganiseren.
Met behulp van de feedback heroriënteren de hersenen zich en vinden een meer evenwichtig en stabiel patroon. Ze reorganiseren zichzelf en laten oude, ineffectieve patronen los. En wel dusdanig dat ze na verloop van tijd meer flexibel en veerkrachtiger functioneren. Met alle prettige gevolgen van dien.
Voor wie is neurofeedback geschikt
Voor een ieder die op zoek is naar een meer optimale flow en functioneren in het dagelijks leven, een grotere stress bestendigheid, een betere geestelijke en lichamelijke gezondheid en naar meer vitaliteit en levensvreugde.
Voor een ieder die gestimuleerd wil worden in zijn of haar persoonlijke groei en wil ervaren hoe het is in het hier en nu te leven. Men noemt NeurOptimal® ook wel mindfulness voor het centraal zenuwstelsel.
Voor een ieder die verlichting zoekt van fysieke, mentale en emotionele klachten en symptomen.

Onderzoek en ervaring wijzen uit dat Neurofeedback helpt en ondersteunt bij:

– stress;
– burnout;
– spanning en angst;
– wisselvallige stemmingen;
– prikkelbaarheid;
– vermoeidheid;
– chronische pijn;
– slaapproblemen;
– posttraumatische stress;
– concentratie- en aandachtsproblemen.
– problemen met eigenwaarde en zelfvertrouwen.

Een sessie

De cliënt neemt plaats in een makkelijke stoel. Op de oren en het hoofd zijn sensoren geplakt met een pasta, op de oren en op het hoofd. Via deze sensoren worden hersengolven doorgegeven naar de computer van de trainer. Er komt via de sensoren dus niets binnen – de training is non-invasief.
Voorafgaand aan de sessie kan de trainer een baseline opnemen, een halve minuut durende registratie van de actuele hersenactiviteit. Na de sessie herhalen we dit procédé en kunnen we de gegevens met elkaar vergelijken.
De werkelijke training duurt ongeveer 35 minuten. Volwassenen luisteren naar Zengar muziek en kunnen kijken naar een visuele animatie op een beeld-scherm.
Je hoeft niets te doen. Het is een onbewust leer-proces. Je mag ontspannen, en zelfs dat hoeft niet, gaandeweg de trainingen gaat dit vanzelf.
Terwijl je luistert en kijkt, zullen zich minieme ondebrekingen voordoen in geluid en beeld. Deze interrupties vormen de feedback en geven het brein precies de informatie die het nodig heeft om zich te reorganiseren.
In de praktijk betekent dit dat de cliënt geniet van mooie muziek en beelden met haast onwaarneembare onderbrekingen van een fractie van een seconde.
De meeste mensen verheugen zich op de sessie – diep ontspannen genieten in de stoel.

Effecten

De trainingen geven een gevoel van innerlijke rust, kalmte, helderheid, vreugde.

Minder zorgen maken, de ‘monkey mind’ (door elkaar vliegende gedachten) maakt plaats voor meer gericht kunnen denken.

Meer gewaarzijn, aandacht in het hier en nu. Ook kun je dieper en langer mediteren.

Slaap verbetert. Je slaap makkelijker in en door. Je slaapt dieper en wordt meer uitgerust wakker.

Lichamelijke symptomen en klachten nemen af, in hoe vaak ze voorkomen, hoe intens of hevig ze zich voordoen en hoe lang ze duren.

Herstel van trauma, op moeiteloze wijze.

Angstgevoelens nemen af.

Stressbestendigheid wordt vergroot – je raakt minder snel gestrest en ben je er toch door bevangen dan herstel je er sneller van.

Productiviteit neemt toe, je doet meer op een dag.

Cognitief functioneren verbetert.

Betere en langere concentratie. Het geheugen verbetert. Je krijgt meer overzicht en kunt je focus gericht houden op dat wat werkelijk belangrijk is; je verzandt niet meer zo in details en bent beter in staat werk af te maken.

Stemming verbetert en wordt gelijkmatiger. Prikkelbaarheid en gevoelens van irritatie nemen af.

Emotionele intelligentie verbetert.

Creativiteit neemt toe.

Sterkere verbinding met jezelf, ik-kracht wordt groter. Grotere eigenwaarde en positiever zelfbeeld.

Responderen in plaats van reageren. Impulsiviteit neemt af.

Automatische, onbewuste en zelfs dwangmatige gedragspatronen maken meer en meer plaats voor zelfbewustzijn en een grotere vrijheid en vermogen om ‘gezonde’ keuzes te maken.

Drs. Rob Slootman kan naast of als aanvulling op neurofeedback worden, afhankelijk van de aard van de klachten meestal ook andere methoden en technieken ingezet.

Henk Fokker  Emofeedback trainer

Wij staan voor de aanpak van het daadwerkelijke probleem. De wortels waaraan de overtuigingen over ons diepste zelf liggen. De echte pijn, het trauma. Door de pijn heen te breken komen we bij onze zachte kern. Die zachte kern die in ons allemaal schuilt beschikt het zelfregulerend vermogen om alle prikkels te verwerken en weer terug te keren naar onze natuurlijke staat van vreugde.

Voordat dat kan is er eerst bewustwording nodig. Doormiddel van trauma educatie en psyche educatie bieden wij je zelfreflectie en zelfinzicht. Dat geven we doormiddel van emofeedback.

We stellen de cliënten de vraag; Wat is je overkomen?

En niet zoals de reguliere ggz de vraag stelt: Wat is er mis met jou?

Door de vraag te stellen aan iemand; Wat is je overkomen? Maken we met de cliënt de eerste schreden naar de aanpak van de daadwerkelijke problematiek. We gaan terug naar de oorzaak. Stapje voor stapje, laagje voor laagje.
We ondersteunen onze cliënten met onze 3 hoofdwaardes; Begrip, eerlijkheid en respect.

Rob Slootman wordt na het bewustwordingsproces van emofeedback ingezet voor stabilisatie, verwerking en blokkades uit het lichaam te verwijderen.

Samen zijn we een sterk team die mensen weer in hun kracht kunnen laten staan!
Wij pleiten dat het vertonen van gedragsstoornissen wordt aangemerkt als een overlevingsstrategie, gezonde reacties op krankzinnige omstandigheden. Psychiatrische diagnoses zijn aanjagers voor discriminatie, verbaal geweld en fysieke en seksuele aanvallen. Dit willen wij een halt toeroepen.

Er is geen afwijking die geaccepteerd moet worden als symptoom van een diagnose, maar als een complexe, belangrijke en betekenisvolle ervaring om te verkennen. Samen werken we aan een samenleving die psychiatrische gedragskenmerken begrijpt en respecteert, die in de behoeften van mensen met gedragskenmerken voorziet, en hen volwaardige medeburgers acht. Zo’n maatschappij is niet alleen mogelijk, ze is reeds op komst.

Voor ons zijn de verwezenlijkingen van Positieve Nood een herinnering dat empathie, begrip, eerlijkheid, respect, kwetsbaarheid, harmonie en gerechtigheid meer zijn dan woorden, het zijn overtuigingen. En overtuigingen kunnen de wereld veranderen. Positieve Nood werkt samen met Brain excel en Cranio Sacraal therapie om waardigheid, solidariteit en bekrachtiging te promoten voor mensen in mentale nood, om een nieuwe taal en beoefening van hoop te creëren rondom een kern van rotsvast vertrouwen in de kracht van het individu.

Samen smeedden we een mengsel van moed, creativiteit, integriteit en een rotsvast geloof dat je gekwetste zelf weer kan helen. We willen je in staat stellen om jezelf te herstellen.

natural state

Leave a reply