Seksueel misbruik en trauma

Seksueel misbruik en trauma

Seksueel misbruik en trauma

Seksueel misbruik en trauma

Het volle besef van de ernst. Van de gevolgen van seksueel misbruik en trauma lijkt het nauwelijks door te dringen bij onszelf en onze omgeving. Er is een collectieve ontkenning gaande van de verborgen wereld. Daarom is het zo moeilijk om erover te praten. Om erover te beginnen.

Het geheim:

Vaak worden kinderen het zwijgen opgelegd over het misbruik. 80% van seksueel misbruik vind plaats in de kring van familie, vrienden en kennissen. Slachtoffers worden bedreigd of er wordt gedreigd om geliefden van het kind wat aan te doen als het kind over het misbruik verteld. De angsten die hierdoor ontstaan zijn overweldigend tot in de volwassenheid en soms een heel leven lang kunnen slachtoffers hier last van hebben. Ook loyaliteitsconflicten met aan de ene kant de band met de dader en aan de andere kant de afkeuring van zijn handelingen maakt het moeilijk voor slachtoffers om naar buiten te komen.

Getraumatiseerde seksualiteit:

Door het misbruik wordt ongevraagd en ongewild de seksualiteit van het slachtoffer getraumatiseerd. Dat brengt enorm veel tegenstrijdigheid en verwarring met zich mee. Ieder slachtoffer zal zijn/haar hele leven lang hiermee worstelen. Vaak gaan mensen door die gespletenheid een dubbelleven leven. Dit hoeft niet alleen te leiden tot seksuele gevoelens voor kinderen, het kan ook seksuele gevoelens creëren voor het geslacht van de dader. Vele slachtoffers keren zich bewust tegen het geslacht van de dader en kiezen voor relaties met het eigen geslacht omdat dat veilig en vertrouwd voelt. Er zijn ook veel mensen die kiezen met hun ratio voor een relatie zoals het ‘hoort’ en hebben een relatie met het andere geslacht ernaast.

Praten over het misbruik

Om als slachtoffer openhartig over seksueel misbruik te zijn is veel moed en kracht voor nodig. Ongeloof en weerstand van kennissen, familie en vrienden weerhouden je ervan om met je verhaal naar buiten te komen. 80% van het seksueel misbruik vind plaats in familie, vrienden en kennissenkring.

Vooroordelen:

“Stel je niet zo aan” en “praat daar maar niet over”, zijn voorbeelden van de verkeerde aanpak die je tegen kan komen. Steeds meer mensen komen met verhalen naar buiten. In een wereld waar mensen altijd en overal seks willen blijkt plotseling dat mensen het soms niet willen of bang zijn voor seks omdat oude beelden en herinneringen weer naar boven komen.

Verwarring:

Soms breekt het volle besef van de ernst even door, dat seksueel misbruik als een rode draad door je leven loopt. Steeds weer komt de vraag terug. Wat stelde het nou eigenlijk voor? Is dat nou echt zo belangrijk om het er over te hebben? Het kan toch niet daardoor komen dat ik mij al jarenlang somber, machteloos en leeg voel.

Verstrekkende gevolgen:

Meestal duurt het lang voordat je beseft dat het seksueel misbruik, dat je hebt meegemaakt, je leven aan het bepalen is. Dat is merkbaar aan verslavend gedrag. In de relaties die niet kunnen groeien omdat er steeds ‘iets’ tussen blijft. Intimiteit en seksualiteit lopen door elkaar. Anderen vertrouwen is moeilijk. Conflicten met autoriteiten zijn er bijna altijd. Door seksueel misbruik raak je jezelf kwijt: innerlijk verdoofd. Je raakt in de macht van het trauma die je is aangedaan door iemand anders. Deze macht uit zich in een leven met verdoofde emoties en lichaam. Je bent seksueel getraumatiseerd.

Kenmerken van slachtoffers van seksueel misbruik:

Er ontstaat een reeks van klachten. Mensen zoeken hulp en benoemen het werkelijke probleem niet uit schaamte en schuldgevoel. Zij lopen rond als stempelkussens: met een heel scala aan diagnoses. Voor elke diagnose heeft de farmaceutische industrie wel een passende medicatie. Maar de klachten blijven. De klachten na seksueel misbruik verdwijnen nooit zonder hulp. Medicatie is geen medicijn tegen de schade die seksueel misbruik aanricht. Omdat de gevoelens van vertrouwen al geschaad zijn is de kans bij deze groep groter om zich door de verkeerde aanpak voorgoed af te wenden van de hulpverlening.

Gevolgen:

– lage eigenwaarde (zichzelf niets waard vinden)
– weinig zelfrespect
– extreme schuld- en schaamtegevoelens
– onderdrukking van eigen emoties en gevoelens: bijvoorbeeld zichzelf niet voelen, gevoel van houden van onderdrukken
– onderdrukking van eigen seksualiteit: bijvoorbeeld lichamelijke gevoelens onderdrukken
– neiging tot pedofilie bij incestrelatie van een kind
– verhoogd risico van dadergedrag/ zelf dader te worden
– seksualiteit loskoppelen van genegenheid en respect, waardoor men in de prostitutie kan vluchten
– afkeer van seksualiteit
– problemen met seksuele relaties
– herbelevingen, posttraumatische stressstoornis
– eenzaamheid/ geen verbondenheid voelen/niemand je begrijpt
– het gevoel geïsoleerd te zijn of zichzelf isoleren
– risico om opnieuw slachtoffer te worden van seksueel misbruik door misbruik als normaal te ervaren, seksueel agressieve partners aantrekken
– verwarring over seksuele identiteit
– seksuele obsessies
– dwangmatig seksueel gedrag
– depressiviteit
– suïcide gedachtes
– suïcide

Hulp zoeken

Soms heb je problemen waar je alleen niet meer uit kan komen. Als je iemand in je netwerk hebt die je bijstaat en begrijpt dan heb je geluk. Geluk kun je een beetje helpen door gewoon hulp te zoeken.
Sommige mensen hebben geen tijd meer om te wachten. Hun lijden is te groot en vereist acute hulp. Hoe eerder er een goede hulpverlener gevonden is hoe beter. Het is niet altijd even gemakkelijk om iemand te vinden. Omdat de gevoelens van vertrouwen en veiligheid op zo’n jonge leeftijd al is beschadigd duurt het langer om vertrouwen met de hulpverlening op te kunnen bouwen. Daarnaast zal het traject om een slachtoffer te begeleiden veel langer zijn dan normaal. Het vertrouwen winnen door naast iemand te staan is van groot belang.Sommige hulpverleners en instanties hebben zich niet in seksueel misbruik verdiept en nemen daardoor de klachten wel serieus maar koppelen die nog niet aan seksueel misbruik. Men krijgt daarom vaak een rits aan diagnoses maar slaat hierdoor de plank steeds mis. Andere hulpverleners doen mee met het bagatelliseren waardoor het onderwerp niet de juiste waarde krijgt in het verwerkingsproces. Bovendien zijn de verhalen lastig om aan te horen, waardoor we er liever vanaf gaan dan er naar toe.

Wat hebben slachtoffers nodig?:

Slachtoffers willen goed begrepen en begeleid worden. Bij slachtoffers van seksueel misbruik is de vorm van hulpverlening door het ontbreken van gevoelens van vertrouwen en veiligheid logischerwijs langer. Veel hulpverleners hebben nog niet de juiste houding en methode aangeleerd. Daardoor voelen mensen zich niet erkend en gezien. Ook de ernst van de problemen die seksueel misbruik kunnen veroorzaken, wordt vaak niet goed ingeschat. Omdat mensen vaak ook zelf een “ach, niet zeuren en gewoon doorgaan” houding hebben. Maar de werkelijkheid valt helemaal niet mee. Seksueel misbruik traumatiseert kinderen, worden zonder de juiste begeleiding getraumatiseerde volwassenen. De stress die op een kind wordt gelegd is funest. De stress bevriest letterlijk het gevoel en lichaam van een kind. Dit is ook de reden waarom slachtoffers van seksueel misbruik uiteindelijk dader worden. Het moment dat kinderen misbruikt worden raakt hun lichaam en emoties verdoofd door de hevige stress van het trauma. Men raakt seksueel getraumatiseerd.

“Het kind raakt door de pijnlijke belevenis eigenlijk in shock en verdoofd. Zo’n pijnlijke herinnering als seksueel misbruik wordt dan als het ware ingekapseld. Daarom is de tussenperiode zolang, soms zit er tussen het seksueel misbruik en het moment dat de herinneringen daarover weer naar boven komen wel 30 jaar tussen. Pas dan ‘lijkt’ iemand last te hebben maar in wezen is dat altijd het geval al geweest.”

Getraumatiseerde seksualiteit maakt slachtoffers in de war over hun geaardheid. Het recht om daarin zelf hun keuze te maken is hun ontnomen tijdens het moment van het seksueel misbruik. De schaamte- en schuldgevoelens zijn vaak overweldigend en houdt het zwijgen in stand. Malende gedachtes als: ‘Ik stel me aan’, ‘Heb ik het uitgelokt?’ en ‘Mijn lichaam reageerde wel op zijn/haar aanraking, dus ben ik dan ook zo?’ komen als een rode draad terug in de gedachtes van het slachtoffer.

Pedofilie

De aanhoudende verwarring van het trauma zorgt ervoor dat het gevaar van kopiegedrag vergroot wordt. Als de verwarrende gedachtes/emoties van het trauma zich nestelen in de persoonlijkheid van het slachtoffer dan kan men hetzelfde gedrag gaan vertonen als de dader. Gedachtes als: ‘Maar mijn lichaam reageerde op de aanraking’ of ‘Dit is nu eenmaal mijn geaardheid’ praat men het eigen gedrag goed.
Hierboven beschrijven wij de noodzaak voor hulp bij seksueel misbruik. Willen we met z’n allen het aantal ‘pedofielen’ verminderen dan zullen we de juiste hulp toegankelijker moeten maken en met name preventief te werk moeten gaan..
Plan van aanpak bij slachtoffers van seksueel misbruik

Onze aanpak:

Het belangrijkste is dat slachtoffers leren praten over hun trauma en de complexe tegenstrijdigheid van hun gedachtes en gevoelens. Hiermee komt de druk van de ketel af. Bewustwording bieden door informatie over het trauma en de gevolgen daarvan zorgt ervoor dat er meer controle komt over het trauma. Controle geeft veiligheid en vertrouwen. De volgende stap is de stress verminderen en het geestelijk, emotioneel, en lichamelijk welbevinden versterken.
Wij zijn ervaringsdeskundige en kunnen hierdoor heel goed inleven in mensen die seksueel misbruikt zijn geweest.

Van slachtoffer naar survivor, dit gunnen wij iedereen..

 

 

Leave a reply